Disclaimer

Door het bezoeken van onze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te hebben begrepen en te hebben geaccepteerd. Conexx is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

 

Informatie op deze website

Conexx doet zijn uiterste best om continue de meest actuele, correcte informatie te plaatsen op deze website. Echter is er de mogelijkheid dat sommige informatie op een bepaald moment niet meer volledig, actueel of accuraat is. Conexx behoud zich het recht voor de informatie op deze website op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededelingen te doen. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

 

Functioneren van deze website

Conexx stelt alles in het werk om deze website zo goed mogelijk te laten werken en altijd toegankelijk te hebben. Echter spelen daarbij vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook uw persoonlijke brouwser- en / of internetinstellingen. Daarom kan Conexx niet garanderen dat deze website te allen tijde optimaal functioneert, toegankelijk is of vrij is van virussen. Hiervoor vragen wij u begrip.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Alle hyperlinks en of verwijzingen op deze site naar andere websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Conexx heeft hierbij geen enkele controle over de inhoud van deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is daarom dan ook geheel voor eigen risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van Conexx zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de gebruiker van deze website of geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van of uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd , gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder hiervoor voorafgaand toestemming van Conexx.