Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: LEVERING + PRIJZEN

1.1  Vernoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief transport (CPT) naar klantadres in Nederland / België

1.2 Conexx® levert de werkplaatstekeningen en overzichtstekening aan in PDF format

1.3 Er kan geen boete worden gegeven voor eventuele vertraging in tekenwerk en of andere documenten.

 

ARTIKEL 2: BETALINGEN (TENZIJ ANDERS OVERGEKOMEN EN BESCHREVEN)

  • €2,500,– aanbetaling binnen 7 dagen na getekende opdrachtbevestiging
  • 90% betaling (minus €2.500,–) binnen 7 dagen na ontvangst van de holdinggarantie, welke Conexx® aan de klant geeft

(holdinggarantie is 85% van de opdracht waarde).

  • 10% betaling 1 week voor haar levering

 

ARTIKEL 3: GARANTIES

3.1 Garantie periode vangt aan op het moment van arriveren van de materialen op de bouwplaats

3.2 Garantie is niet meer actueel, indien de gebreken het gevolg zijn van: onredelijke behandeling of het onredelijk gebruik, misbruik, afwijkend gebruik met de door Conexx® aangegeven instructies, onzorgvuldigheid, ongelukken, het niet in acht nemen van de instructie t.b.v. conservering en het normale onderhoud, het product niet juist is gerepareerd en/of het wijzigen van het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conexx® is gedaan of, indien het product fout wordt geïnstalleerd en / of geïnstalleerd is in combinatie met andere producten die niet door Conexx® zijn geleverd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Conexx®.

 

ARTIKEL 4: TRANSPORT, DOKUMENTEN

4.1 Conexx® is verantwoordelijk voor de materialen tot het moment van lossen op de bouwplaats.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor de materialen vanaf de aanvang van loswerkzaamheden. De klant moet het terrein beveiligd hebben en de noodzakelijke verzekeringen afgesloten hebben.

 

ARTIKEL 5: ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN

5.1 Voor elk gereed gebouw verstrekt Conexx® gratis een reclamebord, welke de klant verplicht is te monteren bij de ingang van het gebouw tijdens de bouw. Dit reclamebord is gemaakt van staal en heeft de volgende maximale afmetingen: 800mm * 600mm * 20mm.

5.2 Na ondertekening van de orderbevestiging, vervallen alle eerder overeengekomen prijzen, levertijden, offertes en afspraken.

5.3 Wanneer er meer dan 6 weken zit tussen het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en de aanbetaling, zoals genoemd in artikel 2.1, heeft Conexx® het recht om de prijzen te wijzigen.

5.4 Na ondertekende opdrachtbevestiging en leveringsplanning, kan de klant niets veranderen in de tekeningen. Wanneer de klant toch een aantal veranderingen doorvoert, kan Conexx® aan de klant een boete geven van 25% van de order-waarde en kan Conexx® de leveringsplanning veranderen.

 

ARTIKEL 6: LEVERINGS-VOORWAARDEN, GEVRAAGD RECHT, RECHTBANK KEUZE EN OVERIGE PUNTEN

6.1 Op onze contracten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Conexx® van toepassing

6.2 Al het materiaal en/of diensten die niet in deze opdrachtbevestiging/architecturale tekening gespecificeerd zijn zullen als meerwerk aan de opdrachtgever worden doorbelast, met dezelfde betalingscondities als hierboven vermeld.

6.3 Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt heeft Conexx® het recht om de leveringen voor onbepaalde tijd op te schuiven.

6.4 De Nederlandse wetgeving is van toepassing op dit contract.

6.5 Indien niet tegenstrijdig met de lokale voorschriften, zullen eventuele rechtszaken plaats vinden te Purmerend in Nederland